ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

ПРОФ. Д-Р МИЛЧО МИНЧЕВ- Завеждащ Отделение по трансфузионна хематология в Националния  център по хематология
Асистиран професор към университет “ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН”, окръг Колумбия – САЩ

Работи по проблемите на:
1. Противоракови ваксини
2. Използване на стволови клетки в лечението на ракови заболявания
3. Използване на стволови клетки в регенеративната медицина
       -  сърдечно съдови заболявания
       -  неврологични заболявания: М.S., Паркинсон,
          LAS, травматични увреждания на гръбначния мозък, инсулт
4. Използване на стволови клетки за лечение на  автоимунни заболявания
5. Използване на стволови клетки за лечение на  вродени метаболитни заболявания.

Прием: всяка сряда от 14,00  до 16,00 часа  след предварително записване

Работи на свободен прием