ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Клинична хематология

dr-tonchev.jpgД-р Георги Тончев е лекар с над 35 години трудов стаж. Завършил е медицина във ВМИ Плевен през 1982 г. Придобива специалност по Вътрешни болести през 1988 г. и специалност по Клинична хематология през 1994 г. Завършва квалификационни курсове по абдоминална ехография и ехография на повърхностни структури и курсове по цитологична диагностика.

Последователно работи като ординатор и началник Вътрешно отделение с интензивен кардиологичен сектор в Районна болница,  лекар консултант по Вътрешни болести и клинична хематология. От 1998 до 2012 г. работи като ординатор, зам. началник и началник на отделение по хематология в София. От 2013-2014 г. след конкурс работи като Началник вътрешно отделение във водещи вътрешни клиники в София със сектори по хематология, нефрология, гастроентерология и ендокринология. От началото на 2018 г. е на работа като специалист по вътрешни болести, клинична хематология и абдоминална ехография в клиниката по хематология и онкология на УМБАЛ “Свети Иван Рилски“, гр. София и консултант по хематология в МДЦ „Медива”. Извършва прегледи и манипулации. Внимателен, етичен и с висока професионална подготовка.

Консултант по клинична хематология на АЕЦ Козлодуй от 1998 г. и в момента.

Има публикации в наши и чужди списания.

Член на БЛС
Член на БАУМ
Член на EHA
Член на FSUMB

Владее английски, френски и руски езици.

Работно време: Понеделник от 17.00  до 19.00 ч.  след предварително записване.

Трансфузионна хематология, имунотерапия, лечение със стволови клетки

ПРОФ. Д-Р МИЛЧО МИНЧЕВ - Завеждащ Отделение по трансфузионна хематология в Националния  център по хематология
Асистиран професор към университет “ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН”, окръг Колумбия – САЩ

Работи по проблемите на:
1. Противоракови ваксини
2. Използване на стволови клетки в лечението на ракови заболявания
3. Използване на стволови клетки в регенеративната медицина
       -  сърдечно съдови заболявания
       -  неврологични заболявания: М.S., Паркинсон,
          LAS, травматични увреждания на гръбначния мозък, инсулт
4. Използване на стволови клетки за лечение на  автоимунни заболявания
5. Използване на стволови клетки за лечение на  вродени метаболитни заболявания.

Прием: всяка сряда от 14,00  до 16,00 часа  след предварително записване

Работи на свободен прием