ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Кабинетът по неврология работи от 1997г. За това време той създаде постоянна пациентела, която получава внимание и грижи, компетентност и сигурност в лечението съчетано с висок професионализъм  на нашите специалисти по неврология.

Кабинетът активно взаимодейства  със специалистите ни по: кардиология, ендокринология, очни болести, физиотерапия, рехабилитация и акупунктура, клинична и микробиологична лаборатории, логопед и психолог, с оглед  профилактика и лечение на:

  • неврологичната патология при сърдечно-съдовите заболявания
  • прединсултни и слединсултни сътояния
  • големия кош от диагнози наречен “дископатии”
  • заболявания на периферната нервна система
  • мигрена
  • своевременно и компетентно насочване от невролога за специфични високоспециализирани диагностични дейности: скенер, ядрено-магнитен резонанс, ЕМГ, EEГ, доплер на съдове, рeнтгенови изследвания.

Извършват се профилактични прегледи, диспансеризация и активно наблюдение. Неврологичните заболявания задължително се консултират в секцията по физиотерапия, рехабилитация и кинезитерапия и кабинета по акупунктура и лазертерапия. Този комплексен подход е водещ в работата на кабинета и ние постигаме много добри лечебни резултати от нашите специалисти по неврология. 

  • ЛКК

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

  • на свободен прием
  • по линия на здравната каса
  • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Извършват се посещения по домовете.

Д-р Марик - неврологД-р Галина Марик - Специалист невролог – завършва медицина в МА – София, специализирала спешна неврология и психотерапия. Натрупва огромен опит в клиниката по неврология на ВМА и в клиниката по спешна терапия на ВМА. От 1997 г. завежда и кабинета по неврология в МДЦ „Медива”. Член е на Асоциацията по MS, с публикации на тема "Социални проблеми на болните от MS". Участва редовно в множество курсове, научни конференции и конгреси по неврология.Член нa дружеството по неврология. Член на БЛС. Ползва английски и немски език.

Д-р Марик работи понеделник, сряда и петък от 16.00 до 19.30ч., вторник и четвъртък 09.30 - 13.30ч. с предварително записани часове.