ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

В Медико-дентален център “Медива” Вие можете да изберете или смените Вашия личен лекар!
За нас връзката между личните лекари и специалистите е в основата на по-добрата организация и стремеж към професионално и отговорно отношение към пациента. Комплексното обслужване на пациентите от личните лекари, медицински специалисти, стоматолози (денонощно), физиотерапия и рехабилитация, логопед, психолог, липидолог и хомеопат, клинична лаборатория, денонощно дежурство за пациентите от практиката в “Медива” е стремежът ни към истинско медицинско обслужване в доболнично заведение с коректност, внимание и професионализъм!

Личните лекари в Медива са отлично подготвени и компетентни, поддържат професионализма си като редовно участват в колегиуми, конференции, учебни семинари у нас и в чужбина.
Те заслужено спечелиха доверието на пациентите ни, които се увеличават всеки месец и знаят, че винаги могат да разчитат на семейния си лекар.
Доверието на пациентите ни прави горди и удовлетворени, защото ние вярваме, че да лекуваш е изкуство.

Д-р Ива Станкова – Управител на “Медива – ИППМП” – ЕООД; Медицински управител на МДЦ "Медива" ООД
Завършва медицинския факултет на МА – София , с над 35 годишен стаж по специалността „Детски болести” Придобива следдипломна квалификация „Акупунктура през 1987 г. и „Здравен мениджмънт” през 2000 г. Преминала през професионалния опит на дежурен педиатър в неотложна помощ, участъков лекар педиатър, завеждащ кабинет по акупунктура и лазертерапия – един от първите в България. През 1991 г. открива кабинет „Медива”, който по-късно – през 1994 г. прераства в едно от първите 11 частни здравни заведения в България. Основател и медицински управител на "Медива – ИППМП" - ЕООД, управител на МДЦ "Медива" ООД. Опитът и професионализмът й, силно изразената й социална чувствителност заслужено спечелиха доверието и уважението на люлинското население и на много други пациенти извън комплекса. За нея грижата за пациента е в основата на дълга на лекаря, затова и за престижа на тази професия е отговорно и цялото общество.
Член на Дружеството по педиатрия
Член на Българското дружество по китайска нетрадиционна медицина
Член на БЛС
Ползва руски и френски език

Лични лекари и работното им време:

Д-р Мая Александрова - спец. Обща медицина
Завършва медицина през 1986 г. и преминава през стажа на лекар от малкия участък, през завеждаща групова практика на лични лекари до водещ специалист. Придобива специалност „Обща медицина” през 2006 г. и е една от първите специалисти в новата здравна система Интересите й са пряко свързани с богатия й практически опит на добрата медицинска практика в общата медицина. Участва редовно в множество семинари, научни конференции и конгреси, поддържайки високо ниво на квалификацията си като личен лекар. Заслужила доверието на пациентите си от 2003 г. до настоящия момент.
Понеделник, Сряда и петък - 07.30 - 13.30 ч.
Вторник и четвъртък - 13.30 - 19.30 ч.

Д-р Василка Васева - спец. Вътрешни болести
Започва своята кариера през 1970 г. като участъков лекар в област София. През 1973 г. работи като завеждащ отделение и е научен сътрудник. В периода 1982 – 1985 г. работи в чужбина, а от 2003 г. до момента е семеен лекар в „Медива” Интересите й са пряко свързани с богатия й практически опит на добрата медицинска практика в общата медицина. Участва редовно в множество семинари, научни конференции и конгреси, поддържайки високо ниво на квалификацията си като личен лекар. Заслужено спечелила доверието на мног о пациенти, които я следват от 1998 г. до сега.
Понеделник, сряда и петък -  13.30 - 19.30 ч.
Вторник и четвъртък - 07.30 - 13.30 ч.

Д-р Юлия Попова - спец. Вътрешни болести
Завършила медицински университет Варна през 1987 г. Специалността „Вътрешни болести” придобива през 1995 г. , преминава всички квалификационни курсове по кардиология. Интересите й са пряко свързани с богатия й практически опит на добрата медицинска практика във вътрешните болести и общата медицина. Участва редовно в множество семинари, научни конференции и конгреси, поддържайки високо ниво на квалификацията си като личен лекар. Подготвена на високо професионално ниво в областта на вътрешната медицина тя бързо спечели доверието на пациентите в „Медива”
От понеделник до петък - 08.00 - 15.30 ч.

Д-р Детелина Пеевска - спец. Вътрешни болести- дежурен терапевт
От понеделник до петък - 08.00 - 12.00 ч. / по определен график /дневни съботно-неделни и празнични дежурства
За контакти:
Денонощно на тел.: (02) 925 00 16,  824 47 54