МДЦ „Медива обявява конкурси по документи и събеседване за следните медицински  специалисти:

  • Ендокринолог
  • Гинеколог
  • Кардиолог
  • Хирург
  • Лекар за дежурства
  • Детски кардиолог
  • Детски пулмолог
  • Детски ревматолог 
  • Клиничен лаборант
  • Медицински сестри