ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

В съвременните  условия  на живот сме подложени на постоянен стрес и напрежение и заедно с неправилния начин на хранене и режим на живот ни предразполагат към заболявания на сърдечно-съдовата система.

Нашият специалист-кардиолог спечели доверието на всичките ни пациенти, като решава проблемите им всекидневно с висок професионализъм, внимание, коректност и отзивчивост за:

  • профилактика и лечение на хипертония (есенциална хипертония-лечение и чрез акупунктура).
  • профилактика и лечение на постинфарктни състояния.
  • профилактика на затлъстяването (клинико-лабораторно изследване на мастен профил, кръвна захар, консултация с ендокринолог и невролог, лечение и чрез акупунктура).
  • диспансеризация и активно наблюдение на всички кардиологично болни, индивидуално и по линия на здравната каса.
  • съществува активна колаборация между кардиологичния кабинет и: неврологичен, очен, ендокринологичен, вътрешен, физиотерапия, рехабилитация и акупунктура и психолог.
  • на всеки нуждаещ се пациент се изготвя кардиограма (ЕКГ), а наличието на нов съвременен ехографски апарат за ехокардиография (ехография на сърце) и ЕКГ Холтер (за 24 часово наблюдение на сърдечната дейност) разширява професионалните възможности  при оформянето на здравния статус на кардиологично болните.
  • ЛКК

Пациентите могат да бъдат прегледани и наблюдавани:

  • на свободен прием
  • по линия на здравната каса
  • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Кабинетът работи от понеделник до събота по определeн график с предварително записани часове.
Извършват се посещения по домовете.

Д-р Наунов - кардиологД-р Владимир Наунов - Специалист кардиолог

Медицинското си образование завършва през 2007 г. в Медицински Университет Пловдив. От 2008 г. е ординатор и работи в Клиника по Кардиология при УМБАЛ "Александровска" София. Има призната специалност по кардиология през 2012 г. при Медицински Университет София. Извършва пълна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, като особено взема предвид превенцията и профилактиката на сърдечно съдовите заболявания. Притежава съответни сертификати по неинвазивна и инвазивна кардиология. Извършва ЕхоКГ, Холтер ЕКГ, Холтер за кръвно налягане, Стрес Тест, като особен интерес има към инвазивната диагностика и терапия на СС заболявания. Специализира се в извършването на инвазивна диагностика и терапия (коронарография) във водещи кардиологични отделения.

Сърдечен, отговорен и внимателен и едновременно с това изключителен професионалист, той заслужено спечели доверието на пациентите ни.

Има голям брой публикации в български и чуждестранни списания в областта на кардиологията.

Член на БЛС
Член на Дружеството по кардиология
Владее английски език

Работно време: вторник и четвъртък от 17.00 до 19.30 часа

Д-р Шарабански - кардиологД-р  Ивелин Шарабански – Специалист кардиолог

Д-р Ивелин Шарабански завършва медицина в МУ-София през 2009 г. От 2016 г. е с призната специалност по кардиология. Професионалният му път включва клиники по кардиология във водещи университетски болници в страната. Професионалните  направления, по които работи са: неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовата система - ехокардиография, трансезофагеална ехокардиография, ЕКГ-мониторинг /ЕКГ холтер/; Холтер за кръвно налягане, стрес ЕКГ тест.

Д-р Шарабански  участва на световни кардиологични форуми - Сърдечна недостатъчност 2015 - Втори световен конгрес  по острата сърдечна недостатъчност, Севиля, Испания  и Сърдечна недостатъчност 2016 - Трети световен конгрес по острата сърдечна недостатъчност – Флоренция, Италия.

Д-р Шарабански спечели веднага доверието на пациентите на МДЦ „Медива” със своя професионализъм, изключително  внимание, сърдечност и отговорност.

Член на БЛС
Член на Дружеството на кардиолозите в България
Член на European Association of Cardiovascular Imaging
Владее английски език

Работно време: сряда и петък от 08.30 до 13.30 часа

Организиран е свободен прием на проф. д-р. Стефан Денчев, д.м.

Проф. д-р. Стефан Денчев завършва висше медицинско образование в МА - София. Работи като участъков лекар, след това ординатор във вътрешно отделение, а по-късно започва работа като асистент в Клиника по кардиология на МА – София. Има специалности по вътрешни болести, по кардиоревматология и инвазивна кардиология. Провеждал е специализации по инвазивна кардиология за различни периоди от време в Германия и САЩ, вкл. специализации по електрофизиология и интракоронарен ултразвук. Придобива научно звание доцент и професор към Медицинския университет - София.
Проф. д-р. Денчев от 2002 до 2014 год е началник на Клиниката по кардиология на УМБАЛ “Александровска”. Сертифицира клиниката по ISO 9001 за управление на качеството. От  юли 2014 е ръководител на Клиниката по кардиология в МВР-болница.
Научната дейност и научните интереси на проф. Денчев са насочени в различни области на кардиологията като остри коронарни синдроми, коронарни интервенции, реперфузия, кардиомиопатии, хипертония на ендотелната функция и дисфункция, дисгликемии при ОКС, полово обусловени различия при болни с ОКС. В тези научни направления са защитени  докторски дисертации, ръководени от него. Има 6 успещно защитили докторанти. Проф. д-р. Денчев има реализирани над 200 публикации в наши и чуждестранни списания. Съавтор е на учебници по Вътрешни болести за специализиращи лекари, за студенти по медицина и по фармация, има участия в монографии. Проф. д-р. Денчев е съпредседател на учреденото през 2013 год. научно дружество с интердисциплинарна насоченост -  Българска Сърдечна и Съдова Асоциация. Член е и на Българското дружество по кардиология, на Европейското дружество по кардиология, и на Европейската група по съдова биология. Член е на редакционния съвет на списания.

Прием: Сряда  16 - 18ч. / След предварително записване на час /