ДЕНОНОЩЕН МЕДИЦИНСКИ И ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "МЕДИВА"

Кабинетът по обща хирургия работи целодневно.
В кабинета работят специалисти по обща и детска хирургия на високо професионално ниво.

Извършват се:

  • консултации, прегледи, амбулаторно лечение
  • малка и средна хирургия – обработка и шев на рани, операции на атероми и липоми, поставяне на катетри,  
  • амбулаторно копиране на бъбречни, жлъчни и други болкови кризи.

Възможността за бързи и своевременни, в амбулаторни условия хирургични интервенции ни правят предпочитани от пациентите.

ЛКК 

Хирурзите работят на:

  • свободен прием,
  • със здравната каса
  • по линия на доброволни здравно-осигурителни фондове.

Извършват се посещения по домовете.

Специалисти Хирурзи:

Д-р Анелия Апостолова - Н.с. I ст, специалист Обща и детска хирургия

Завършва висше медицинско образование във ВМИ – София. 
Започва работа по разпределение като ординатор в хирургичното отделение на ПОБ „Христо Ботев” - Враца, а през 1974 година постъпва в Клиниката по Детска хирургия на РНПИСМП „Н. И. Пирогов” /постанастоящем УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”/, където работи в следващите тридесет години. Придобива специалности по обща и детска хирургия. Завършва курсове по Ендоскопска ретроградна холангио-панкреато графия (ЕРХПГ) и Спешна горна едноскопия. След положен конкурсен изпит става научен сътрудник към клиниката.
Научните интереси, научната и практическа дейност на д-р Апостолова са ориентирани в различни аспекти на спешната детска хирургия и ендоскопия, като усложнения при болестта на Шьонлайн – Хено, хирургични заболявания на черния дроб и далака при деца, закрити коремни травми, остри панкреатити и травматични псевдо кисти на панкреаса, следоперативни усложнения при остри деструктивни апендицити и други. Голяма част от научните трудове са посветени на приложените за първи път у нас ендоскопски методи на диагностика и лечение на спешни състояния при деца – чужди тела в горните отдели на храносмилателния тракт с последваща екстракция, склерозация на кървящи варици на хранопровода при деца с портална хипертония, диагностика и лечение на химични изгаряния на хранопровода и стомаха, както и проведените за първи път ЕРХПГ и папилосфинктеротомия за лечение на вродени и продибити заболявания на жлъчно-панкреатитната система при деца. Д-р Апостолова има над 50 научни публикации в наши и чуждестранни издания, както и в множество участия в научни мероприятия. Автор и съавтор в монографии и учебници по детска хирургия.

Член на БЛС

Владее английски и руски език

Работно време: понеделник, сряда и петък от 14.00 до 19.30 часа

Д-р Деян Тодоров - хирург Д-р Деян Тодоров - специалист Обща и коремна хирургия

Д-р Тодоров завършва висше образование през 2007 г., специалност Медицина в Медицински университет - София. От 2008 г.  специализира Обща, коремна и съдова хирургия, като придобива опит  както в конвенционалните хирургични техники, така и в лапароскопската хирургия. Придобива специалност през 2014 г. Научните интереси и практическата дейност на д-р Тодоров са насочени към заболявания на млечната жлеза, стомашно- чревния тракт, перинеалното пространство, хирургично лечение на херни на предна коремна стена, лечение на тумори на кожа и подкожните меки  тъкани. Продължава следдипломната си квалификация с курсове по ехография на коремни органи, заболявания на млечната жлеза, лапароскопска хирургия. Има научни публикации както в български, така и в чуждестранни медицински издания.

Д-р Тодоров е от поколението на младите хирурзи, съчетали съвременни професионални умения с внимание, сърдечност и висока отговорност.

Член на БЛС
Секретар на списание "Съвременни медицински проблеми"
Член на Европейската асоциация  по ендоскопска хирургия

Владее английски език

Работно време: Вторник и четвъртък от 15.00 до 19.00 часа

Д-р Цанков - хирург Доц. Д-р Цанко Цанков д.м. – специалист Обща и коремна хирургия, Ехография на гърди

Потомствен хирург. Роден в гр. София. През 1984 г. завършва висше образование специалност Медицина в МА - София.

Започва медицинската си практика като ординатор в хирургично отделение на Районна болница гр. Ботевград. 1988 г. с конкурс постъпва на работа в Хирургична клиника на Транспортна болница – София, сега НМТБ “Цар Борис III, където се усъвършенства като хирург основно в областта на коремната хирургия. От 2013 г. след положен конкурс става началник на ІІ Хирургично отделение на V МБАЛ София. Специалност по Обща хирургия придобива 1990 г. През 1993 г. и 1999 г. специализира лапароскопска хирургия. Включва се в курсове по жлъчно-чернодробна хирургия, образна диагностика на млечната жлеза, курс по детска хирургия. Има научни изследвания и практически опит в областта на проктологичната хирургия, дебело-чревната, жлъчно-чернодробната хирургия, хирургията на слабинния канал, на мамологията. През 2007 г. защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен “Доктор” на тема “Ректо-перинеални абсцеси и фистули – терминология, диагностика, оперативно лечение”. През 2009 г. с решение на ВАК му е присъдено научното звание „Доцент”. Има 70 публикации по проблеми на хирургията. 2007 г. издава монография “Ректо-перинеални (аноректални) абсцеси и фистули“. С доклади участва в редица национални симпозиуми и конференции.

Член на БЛС

Владее английски език

Доц. Цанков работи на свободен прием.

Работно време: всеки понделеник от 15:00 до 18:00 ч. с предварително записване.