УВАЖАЕМИ   ПАЦИЕНТИ, ДО  КРАЯ  НА  2016  ГОДИНА  ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ  ДА ИЗПОЛЗВАТЕ  ЛИМИТА СИ ЗА СТОМАТОЛОГИЧНИ  УСЛУГИ  ПО  ЗДРАВНА  КАСА ЗА ТАЗИ ГОДИНА

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ  СЕ  ОТ ТОВА  СИ  ПРАВО  НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ   ПАЦИЕНТИ

ПРИПОМНЯМЕ  ВИ  ДЕЙНОСТИТЕ,  НА  КОИТО  ИМАТЕ   ПРАВО:

 

Първична извънболнична дентална помощ за лица над 18 години
Пакет дейности Стойност заплащана от пациента
Обстоен преглед със снемане на зъбен статус 1.80
Препариране на кавитет. Подложка и обтурация с  амалгама или химиополимер 4.00
Екстракция на постоянен зъб с анестезия 4.00
Потребителска такса    /ако пациентът не е освободен от плащането й/ 2.90 или 1лв.
Здравноосигурените лица над 18 години имат право годишно на: Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности. За бременни- допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус. Освободените от потребителска такса не я заплащат
Първична извънболнична дентална помощ за лица до 18 години
Пакет дейности Стойност заплащана от пациента
Обстоен преглед със  снемане на зъбен статус 1.80
Препариране на кавитет. Подложка и обтурация     с амалгама или химиополимер не заплаща
Екстракция на временен зъб с анестезия не заплаща
Екстракция на постоянен зъб с анестезия не заплаща
Лечение на пулпит или  периодонтит  на временен зъб 4.70
Лечение на пулпит или  периодонтит на  постоянен зъб 12.30
Здравноосигурените лица до 18 год. имат право годишно на: Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности,  като две от тях са пулпит или   периодонтит на постоянен зъб. Здравноосигурените лица до 18 год. не заплащат потребителска такса.